Dreptul tehnologiei informatiei

Avem o bună înțelegere a acestui domeniu dobândită ca urmare a dezvoltării primul startup de legal tech din Romania, respectiv MyJustice – Digital legal solutions®, operator al domeniilor www.myjustice.ro  si

Totodată, asistăm clienți de nivel mediu și mare, iar operațiunile în care suntem implicați în calitate de consultanți juridici sunt dintre cele mai complexe. Acordăm consiliere de specialitate în domeniul dezvoltării și licențierii de software și al comerțului electronic.

Drept comercial și societar

În acest domeniu serviciile noastre variază de la înfiinţarea companiilor și restructurări, fuziuni şi achiziţii până la litigii între asociați/acţionari. Societatea noastră se bucură de excelente colaborări cu furnizori de expertiză contabilă și fiscală, fiind în poziţia de a oferi clienţilor săi servicii de înaltă eficiență. Dintre activităţile derulate în acest domeniu enumerăm:

 • redactări şi interpretări de contracte comerciale şi asistenţă pe durata derulării acestora;
 • redactarea de contracte de administrare;
 • participare la negocieri având ca obiect stingerea unui diferend apărut între părţi;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti competente

Dreptul penal

Dreptul penal, prin mijloacele sale specifice, asigură protecţia ordinii de drept prin complexul de măsuri şi reglementări juridice. Conform dispoziţiilor art. 24 din Constituţie, „dreptul la apărare este garantat”, iar echipa noastră oferă sprijin în orice situaţie care presupune aplicarea principiilor şi a legislaţiei penale. Ne implicăm în procesul penal încă din faza urmăririi penale, de la infracțiuni ce țin de competenţa parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale, curţi de apel, a parchetelor militare şi a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, până la cele de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Prin atenţia acordată detaliilor şi experienţa ce ne conferă o viziune de ansamblu unică asupra problemelor de drept penal, rezolvăm eficient şi sigur chestiuni ce țin de acest domeniu al dreptului. Echipa de avocaţi specializaţi în drept penal şi drept procesual penal este condusă de doamna avocat Viorica-Lidia Vargan.

Proceduri de insolventa

Echipa noastră se bucură de o
experienţă consistentă în cadrul acestei ramuri relativ noi a dreptului, prin confruntarea periodică cu cazuri legate de procedura insolvenţei şi a falimentului.
Ne implicăm activ în vederea
protecţiei drepturilor şi intereselor financiare ale clienţilor noştri şi oferim consultanţă legală calitativă pe parcursul tuturor etapelor presupuse de această procedură. Printre serviciile asigurate de societatea noastră în acest domeniu, enumerăm:

 •  declanşarea procedurii insolvenţei;
 • asistenţă şi reprezentare
  în cadrul şedinţelor
  comitetelor şi ale
  adunărilor creditorilor;
 • asistenţă în procedura
  reorganizării judiciare
  şi a falimentului;
 • reprezentarea intereselor clienţilor în cadrul litigiilor demarate în baza prevederilor Legii 85/2006 şi a Legii 85/2014.

Energie și resurse naturale

Am demonstrat expertiză de prim rang, practica noastră în materia resurselor naturale și energetice bucurându-se de apreciere pentru înțelegerea particularităților acestui
domeniu și pentru implicarea în operațiuni complexe. Avem o baza interesantă în acest domeniu, fiind implicați în:

 • dispute între distribuitori și furnizori în legătură cu calitatea gazelor naturale;
 • asistență, reprezentare și negociere în vederea vânzărea sau cumpărarea de microhidrocentrale;
 • redactarea și negocierea de contracte de furnizare gaze naturale;
 • aspecte ce țin de piața OPCOM.

Dreptul civil

Dispunem de experienţă considerabilă dobândită prin activităţi de consultanţă, asistență şi de reprezentare a persoanelor fizice și juridice în domeniul imobiliar, al dreptului familiei sau în materie succesorală.

Dreptul administrativ si fiscal

În colaborare cu 3 experți tehnici judiciari în specialitatea contabilitate și fiscalitate, acordăm consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică societăţilor care îşi desfășoară activitatea în diverse domenii economice în legătură cu acordarea de consultanță fiscală operațională, due-diligence fiscal, litigii fiscale cu autorităţile competente şi orice alte probleme de natură administrativ-fiscală. Am fost implicați în cauze complexe în care am obținut succese în instanță în probleme legate de taxa pe valoare adăugată, impozitul pe profit și accize.

Dreptul proprietatii intelectuale

Protecția drepturilor de autor este un domeniu de reglementare din ce în ce mai complex, ce reclamă experiență și înțelegere peste medie. Am asistat și reprezentat clienți în diferite litigii și proceduri privind protecția desenelor și modelelor industriale, am fost implicați în negocierea și redactarea de contracte al căror obiect îl reprezintă deținerea, transferul și exploatarea drepturilor de autor, am asigurat consultanță în faza de înregistrare a mărcilor.